Priložnosti

BioTehna je edini laboratorij v Sloveniji, ki omogoča skupno delo umetnikom, znanstvenikom in drugim strokovnjakom, ki premišljajo in raziskujejo področje živih sistemov mimo utečenih akademskih in industrijskih poti.

Srečevanje in sodelovanje strokovnjakov z različnih področij, omogoča izjemno zanimiva ustvarjalna trenja, ki so velikokrat ključna za razumevanje umetniških poetik s katerimi umetniki spregovorijo v svojih živih umetniških delih. Kot v predprostoru galerije, se lahko vsakdo, ki ga zanima presek med umetnostjo in živimi sistemi, sreča z osnovami. Tako kot se v slikarskem ateljeju srečamo z likovnimi prvinami, tako se v BioTehni srečamo s principi biotehnologij, ki nam pomagajo, da lahko dojemamo umetniške učinke živih umetnin.

Vabljeni!

 

[rb_section_title title=”Umetniki” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

BioTehna je laboratorij za umetniško raziskovanje živih sistemov v katerem umetniki raziskujejo in razvijajo projekte, ki jih bodo v razviti obliki predstavili v Galeriji. Laboratorij je opremljen z osnovno biotehnološko opremo in z delovnimi površinami, ki jih lahko uporabljata največ dva umetnika hkrati. Pri raziskovanju, razvijanju in vzdrževanju živih sistemov umetnikom lahko asistira biotehnolog Kristjan Tkalec, ki vodi tudi ostale dejavnosti v BioTehni.

[rb_section_title title=”Znanstveniki” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

BioTehna bi želela biti opremljena kot znanstveni laboratorij pa vendar njen namen ni, da bi znanstveniki v njej izvajali svoje inštitucionalne projekte, temveč, da se povezujejo in navdihujejo z idejami, ki jih skupaj soustvarjajo z umetniki in drugimi zainteresiranimi. Tu znanstveniki v dinamičnih  interakcijah s senzibilnimi posamezniki ustvarjajo možnosti za refleksijo znanstvenih učinkov v družbi in hkrati premišljajo etične premike, ki jih sodobna znanstvena odkritja napovedujejo.

[rb_section_title title=”Zainteresirana javnost” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Enkrat tedensko je v BioTehni odprt termin za vsakogar, ki bi se želel povezati z umetniki, znanstveniki in inženirji, ki skupaj premišljajo učinke biotehnologij na posameznika in družbo. V odprtem terminu se vsakdo lahko seznani s posameznimi materiali, tehnikami in strokovnjaki ter z njihovo pomočjo stopi na pot sodobne raziskovalne umetnosti, bio-hekerske prakse, kulturalizacije znanosti ali zasnuje svojo poslovno idejo.

[rb_section_title title=”Učitelji in mentorji” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

BioTehna je odlična eksperimentalna platforma za preizkušanje novih, neformalnih načinov izobraževanja in navduševanja za delo s skupinami različnih strokovnjakov, ki otroke in mladino navdušujejo za intuitivno raziskovanje in transdisciplinarne metode dela. Tu učitelji in mentorji lahko preizkušajo svoje pedagoške teze na katere lahko dobijo spontan odziv obiskovlacev, sodelavcev in zainteresirane javnosti.

[rb_section_title title=”Otroci in mladina” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Na delavnicah, hekatonih in odprtih terminih otroci in mladi, ki jih zanima še kaj drugega od šolskih resnic, lahko spoznajo metode ustvarjanja kjer se znanje prosto pretaka med generacijami, med vrstniki in strokovnjakih različnih področij. V okolju, ki spodbuja raznolikost, kreativnost, inventivnost in eksperimentiranje, mladi lahko preizkušajo svoje predstave o mejah, ki jih določajo in izumljajo poti, ki te meje prebijajo.

[rb_section_title title=”Meceni” icon=”con-none” border=”true” margin=”35″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

BioTehna je okolje kjer se rojeva prihodnost, zato je pomembno, da dejavnosti Platforme za raziskovanje živih sistemov, podpirajo tisti, ki čutijo odgovornost do družbe v kateri bodo živeli in ustvarjali njihovi otroci. Meceni, botri, prijatelji in drugi, ki delijo naše vizije, so vabljeni, da skupaj investiramo v mlade vizionarje in skupaj razvijamo in udejanjamo projekte, ki tlakujejo pot v boljši jutri.